Cultius manuals i mecanitzats

Cultius i tractaments agrícoles

La Cooperativa té un servei de CULTIU i TRACTAMENTS AGRÍCOLES, destinat socis i clients, amb la finalitat d'assegurar la seua tranquil·litat, regularitzant la contractació de mà d'obra per a les seues explotacions agràries i complint amb tota la normativa requerida.

Amb aquest servei volem donar cobertura a la sol·licitud i demanda dels nostres socis respecte a la col·laboració de la Cooperativa en les seues explotacions agrícoles.

L'oferta dels nostres serveis és la següent:

    
plantones1-pqtqk8sdtyua16w6jrtd06ss9xm6bftbism8redkd8 (1)

SERVEIS DE CULTIU MANUALS

  • Poda.
  • Empelt i Plantació.
  • Manteniment de Reg per Degoteig, etc.
tractor

SERVEI DE CULTIU MECANITZATS

  • Tractament Herbicida o Conreu.
  • Tractaments Fitosanitaris.
  • Triturat de restes de Poda, etc.
  • Treballs de motoserra i desbrotzador
Documentació i gestió de l'agricultor

Obligacions legals de l'agricultor

INSCRIPCIÓ EN REGEPA

Regepa és el Registre General de la Producció Agrícola. En aquest registre, basat en el Reial decret 9/2015, tenen l’obligació d’inscriure’s totes les persones i empreses que siguen titulars d’explotacions agràries situades a la Comunitat Valenciana i que comercialitzen les seues produccions.

QUAN CAL INSCRIURE’S?
La inscripció es realitza de manera anual en el mateix període en què es presenten les sol·licituds úniques d’ajudes de la política agrícola comuna (PAC), entre l’1 de febrer i el 30 d’abril.si hi ha altes, baixes o modificacions, el titular ha de comunicar-lo en el termini màxim d’un mes. Aquells titulars que realitzen la Sol·licitud Única d’ajudes de la PAC no han de tramitar la seua inscripció al REGEPA, ja que en presentar la sol·licitud d’ajudes ja s’incorporen directament al Registre.

ON INSCRIURE’S?
En la pròpia Cooperativa: Secció Frutícola de COABE – amb cita prèvia. En les Oficines Comarcals Agràries (OCAPAS) Altres entitats col·laboradores que tramiten REGEPA.

QUADERN D'EXPLOTACIÓ

El quadern d’explotació és un registre de tots els tractaments fitosanitaris realitzats en l’explotació. Tots els agricultors espanyols han de portar al dia el seu quadern de camp obligatòriament des de l’1 de gener de 2013.

  • Descriure tots els mitjans de producció emprats.
  • Registrar totes les transaccions realitzades.
  • Conservar aquestes dades durant un mínim de 3 anys (factures, albarans, analítiques, etc.…)

Recomanacions als nostres socis

semana-35