Social

FELIÇ DIA DE LA DONA!

Dimarts passat, 8 de març de 2022, des del nostre sector primari agrícola vam commemorar i reivindicar que les dones són la columna vertebral de la nostra economia. Amb vista a un futur sostenible, és necessari tancar la bretxa de gènere.

“Igualtat de gènere hui per a un demà sostenible “
Lema Dia de la Dona 2022

El sector agrícola es veu directament afectat per la desigualtat. En molts països, l’agricultura presenta baixos rendiments pel fet que les dones no tenen la mateixa oportunitat d’accés als recursos que necessiten per a ser més productives. Com a conseqüència, existeix un greu problema: un gran cost per a la societat. La desigualtat de gènere suposa un cost real per a la producció agrícola, el canvi generacional, la seguretat alimentària i el creixement econòmic. Per això, promoure la igualtat millora estretament l’agricultura i el seu futur.

Més d’un terç dels treballadors agrícoles són dones. Entre elles, la meitat de les dones rurals treballa menys d’un quart de jornada. La falta d’hores treballades és un dels elements principals de la bretxa salarial entre gèneres. Si s’aconseguira la mateixa jornada per a homes i dones, aconseguiríem reduir un 12% la desigualtat salarial.

“14,76 milions de persones treballaven en explotacions agrícoles en qualitat de mà d’obra familiar i assalariada permanent, entre els quals 5,44 milions (37%) eren dones.”
Segons l’enquesta sobre l’estructura de les explotacions agrícoles (*EEEA)

D’altra banda, els contractes temporals afecten majoritàriament les dones – 3 de cada 4 els tenen dones – augmentant la situació de precarietat d’aquestes. En definitiva, és urgent una seguretat i estabilitat en la jornada laboral de la dona.


Entre els valors i la filosofia de COABE es troba la igualtat. Tenim clar l’objectiu, ara toca apostar per un major protagonisme de la dona en la vida agrària. Actualment, en la nostra família el 45,68% són dones. Un gran percentatge que es redueix en els alts càrrecs directius, sent la participació femenina un 16,66%.


El mateix ocorre en les Cooperatives Agro-alimentàries associades a la Federació; entre els càrrecs de direcció i gerència, les dones representen el 14%. És una realitat, que aquests percentatges augmenten any rere any, però segueix sense ser suficient.


És hora de millorar l’accés a les dones en la vida laboral el que repercutirà beneficiosament en la seua economia i en la productivitat dels sectors. Feliç Dia de la Dona. Per un futur més igualitari i sostenible!