Condicions generals de compres

 

OBJECTE

Les presents Condicions Generals regulen l'adquisició dels productes oferits en el lloc web www.coabe.es, del qual és titular COOPERATIVA AGRÍCOLA DE BÉTERA, COOP. V (d'ara en avant, COABE).

L'adquisició de qualssevol dels productes comporta l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s'indiquen, sense perjudici de l'acceptació de les Condicions Particulars que pogueren ser aplicable en adquirir determinats productes.

Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir atentament el seu contingut abans de procedir a l'adquisició de qualsevol dels productes oferits.

 

IDENTIFICACIÓ

COABE, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informa que:

La seua denominació social és: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE BETERA, COOP. V

El seu nom comercial és: COABE

El seu CIF és: F46108882

El seu domicili social està en: CARRER TRINQUET, 4 - 46117 BETERA (València)-ESPANYA

Està inscrita en el Registre de Cooperatives Agroalimentària número V-2271

 

COMUNICACIONS

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seua disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Telèfon: 611 162 792

Email: info@coabe.es

Adreça postal: CARRER TRINQUET, 4 - 46117 BETERA (València) ESPANYA

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i COABE es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzen a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 

PRODUCTES

Els productes oferits, juntament amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu apareixen en pantalla.

COABE es reserva el dret de decidir, a cada moment, els productes i/o serveis que s'ofereixen als Clients. D'aquesta manera, COABE podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes als oferits actualment. Així mateix, COABE es reserva el dret a retirar o deixar d'oferir, en qualsevol moment, i sense previ avís, qualssevol dels productes oferits.

Tot això sense perjudici que l'adquisició d'algun dels productes només podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre de l'USUARI, atorgant per part de COABE a l'interessat un nom d'Usuari i una contrasenya, els quals li identificaran i habilitaran personalment per a poder tindre accés als productes i, a l'àrea client del seu compte.

Una vegada dins de www.coabe.es, i per a accedir a la contractació dels diferents productes, l'Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades en www.coabe.es.

 

DISPONIBILITAT I SUBSTITUCIONS

PRODUCTES

COABE pretén garantir la disponibilitat de tots els productes que estan publicitats a través de www.coabe.es. No obstant això, en el cas que qualsevol producte sol·licitat no estiguera disponible o si el mateix s'haguera esgotat, se l'informarà el client al més prompte possible.

En cas d'indisponibilitat de la totalitat o part de la comanda, i el rebuig dels productes de substitució pel client, el reembossament prèviament abonat, s'efectuarà amb el mateix mitjà que va ser adquirit.

Si COABE es retardara injustificadament en la devolució de les quantitats abonades, el consumidor podrà reclamar el doble de la quantitat deguda.

PROCÉS DE COMPRA

Per a realitzar qualsevol compra en www.coabe.es, és necessari que el client siga major d'edat.

A més, caldrà que el client es registre en www.coabe.es, a través d'un formulari de recollida de dades en el qual es proporcione a COABE la informació necessària per a la contractació; dades que en qualsevol cas seran veraços, exactes i complets sobre la seua identitat i que el client haurà de consentir expressament mitjançant l'acceptació de la política de privacitat de COABE.

Així mateix, és recomanable que el client imprimisca i/o guarde una còpia en suport durador de les condicions de venda en realitzar la seua comanda, així com també del comprovant de recepció enviat per COABE per correu electrònic.

FACTURACIÓ

Juntament amb la seua comanda, rebrà la corresponent factura.

A aquest efecte, el client consent que aquesta factura se li remeta en format electrònic.

LLIURAMENT

FORMES I TERMINIS DE LLIURAMENT

La forma de lliurament serà mitjançant operadors logístics.

El termini màxim de lliurament és de 5 dies laborables.

PREUS, DESPESES I IMPOSTOS

Els preus dels productes que es recullen en www.coabe.es, vindran expressats en Euros llevat que s'expresse el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa d'aquests, excepte error d'impressió i siga com siga el destí de la comanda.

PRODUCTES

Els preus finals de tots els productes, (i en el seu cas, els preus finals per unitat de mesura, quan siga obligatori) al costat de les seues característiques, les ofertes, descomptes, etc., es reflecteixen en cadascun dels articles que apareixen en el catàleg de www.coabe.es.

Els productes tenen l'IVA inclòs en territori espanyol. En operacions intracomunitàries, s'ajustarà s'ajustarà a la normativa vigent.
El tipus d'IVA a Espanya és del 4%. Els tipus d'IVA d'operacions intracomunitàries es publicaran en el procés de compra.
Les despeses d'enviament són per compte del comprador, que sempre serà informat prèviament a l'acceptació de la compra de l'import d'enviament.
Els preus dels productes poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent en la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest formalitze la seua acceptació.

FORMES DE PAGAMENT

La forma de pagament serà mitjançant:

Transferència bancària al número de compte que apareixerà reflectit durant el procés de compra.
Amb targeta de crèdit en entorn segur.

 

RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Si el producte no fora conforme, el consumidor podrà optar entre la substitució del producte, o l'abonament de les quantitats abonades, sent totes dues gratuïtes per al consumidor, les quals es duran a terme en un termini de temps raonable en funció de la naturalesa dels productes.

 

ATENCIÓ Al CLIENT I RECLAMACIONS

Per a interposar qualsevol queixa o reclamació davant COABE el client haurà de dirigir-se al departament d'atenció al client.

Telèfon: 611 162 792

Correu electrònic: info@coabe.es

Adreça postal: CARRER TRINQUET, 4 - 46117 BETERA (València) ESPANYA

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, l'informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

La llengua utilitzada serà el Castellà.